کارگاه‌ها و سمینارها

Startup Workshops
کارگاه‌های آموزش که برگزار می‌کنم:

۱. کارگاه نوآوری و خلق مدل‌ کسب و کار (سرفصل و برنامه زمانی)
۲. کارگاه دو روزه کارآفرینی ناب (Lean Startup tactics + Advanced Lean Startup) (سرفصل و برنامه زمانی)
۳. کارگاه استارتاپ ناب در یک روز (Lean Startup 101) (سرفصل و برنامه زمانی)
۴. کلاس چگونه یک استارتاپ بسازیم- بر اساس سرفصل‌ های Lean LaunchPad (سرفصل و برنامه زمانی)

 

اگر مایلید که در دانشگاه یا موسسه خود سخنرانی یا کارگاه آموزشی داشته باشید، با من تماس بگیرید
 
برای آگاهی از برنامه‌زمانی کارگا‌‌ه‌های آموزشی در زمینه‌ی‌های کارآفرینی ناب (تکنیک‌های پیاده‌سازی مفاهیم Lean Startup در عمل)- خلق مدل‌ کسب و کار- چگونه یک استارتاپ بسازیم فرم زیر را پر نمایید:

 

۴ Responses to “کارگاه‌ها و سمینارها”