کتاب پیاده سازی ناب

running lean startup book

۳ Responses to “کتاب پیاده سازی ناب”

  1. البته من نمی‌دانم چرا اینجا کامنت گذاشته‌اید.
    آن‌چیزی که پیش روی شماست (کتاب مفاهیم استارتاپ ناب). پیش‌درآمد است نه پیش نمایش. به بیان دیگر محتوایش با محتوای کتاب پیاده‌سازی ناب تفاوت دارد.

    دوم اینکه، این کتاب مفهومی است نه کاربردی یعنی هدفش آشنا کردن خوانندگان با مفاهیم است. کتاب پیاده سازی کاربردی است.

    سوم اینکه از این کتاب نمی‌توان انتظار توالی داشت چرا که مجموعهی نوشته‌های من در بلاگ است.

    موفق باشید.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>