عدو شود سبب جابجایی

همانگونه که بارها گفته بودم قصر جابجایی بلاگ را داشتم که تنبلی نمی‌گذاشت. تا اینکه دامنه‌ی اصلی شرکت ما به لطف شرکت ثبت کننده‌ی آمریکایی (همای عدوی همیشگی) مدتی است روی هوا رفته و این مرا برآن داشت تا سرانجام بلاگ را جابجا کنم و به دامنه‌ی وعده داده شده ببرم. از این پس بلاگ را می‌توانید از این نشانی پیگیری نمایید:

http://www.businessofsoftware.ir

دوستانی که نوشته‌ها را از خوراک (فید)  دنبال می‌کردند، همچنان نیازی به هیچ‌کاری ندارند.

پیشنهاد می‌کنم دیگر دوستان نیز این بلاگ را از خوراک آن پی‌بگیرند.

دوستانی که به این بلاگ پیوند (لینک) داده بودند، لطفا پیوندهای خود را درست نمایند.

۳ Responses to “عدو شود سبب جابجایی”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>